Par pieslēgšanās jautājumiem vai darbības traucējumiem lūdzu rakstiet uz e-pastu datori@kra.lv

Ar ierosinājumiem un jautājumiem par mācību materiāliem jāgriežas pie attiecīgā kursa pasniedzēja vai studiju daļā (Agnesei Sējānei)

Pasniedzēju individuālo konsultāciju plāns pieejams studiju daļā vai Rakstot uz: 

akademija@kra.lv (Agnesei Sējānei)


EBSCO databases
 can be accessed at EBSCO platform at http://search.ebscohost.com with below login credentials:

Login:                 LCA_databases

Password:         23#2023L