Nodarbību saraksti atrodami attiecīgās studiju programmas kursu saraksta sākumā.

Par pieslēgšanās jautājumiem vai darbības traucējumiem lūdzu rakstiet uz e-pastu datori@kra.lv

Ar ierosinājumiem un jautājumiem par mācību materiāliem jāgriežas pie attiecīgā kursa pasniedzēja.

  Vietnes jaunumi

  Lkra svarīgie datumi 2017./2018. akadēmiskais gads II semestris

  by Deleted user -

  Diplomdarbu priekšaizstāvēšana:

  DIPLOMDARBU iesniegšana

  31.05.2018. Diplomdarbu, bakalaura darbu un maģistra darbu iesniegšana visu programmu studentiem, kam darba aizstāvēšana paredzēta 06/2018.

  Bībeles mākslas studentu skate

  4.06.2018. (plkst. 12.00) Bībeles mākslas bakalaura studentu semestra darbu skate.

  Diplomdarbu aizstāvēšana:

  12.06.2018 Diplomdarbu, bakalaura darbu un maģistra darbu AIZSTĀVĒŠANA! (Datums tiks precizēts)

  22.06.2018. IZLAIDUMS

  Older topics...