2. modulis. SOCIĀLAIS DARBS AR SOCIĀLO GADĪJUMU, 20KP