1. Obligātā (A) daļa, 75KP,

1.3. Teoloģija starpnozaru aspektā, 15KP