1. Obligātā (A) daļa, 75KP,

1.2. Teoloģijas vēsture un aktuālās tendences, 14KP