2.1. apakšmodulis. SOCIĀLĀ GADĪJUMA VADĪŠANAS PRASMES, 10KP