3. Specializācijas kursi.

3.1. Meistardarbnīcas, 12KP