1. Teoloģijas un mākslas starpdisciplinārās pētniecības pamatmodulis, 80KP.

1.3. Sakrālās mākslas teorija, 14KP.