1. Teoloģijas un mākslas starpdisciplinārās pētniecības pamatmodulis, 70KP.

1.2. Mākslas un kultūras vēstures metodoloģiskie kursi, 13KP.