1. Teoloģijas un mākslas starpdisciplinārās pētniecības pamatmodulis, 70KP.

1.1. Metodoloģiskie teoloģijas un reliģijas zinātnes kursi, 18KP.