3. Sociālās uzņēmējdarbības un psiholoģijas modulis, 14KP