2. Vadībzinību un pētnieciskā darba studiju modulis, 37KP