1. Teoloģijas zinātnes teorētiskie kursi, metodoloģija, 51KP