1. Obligātā (A) daļa, 75KP,

1.1. Teoloģijas pamatnostādnes un metodoloģija, 46KP