Vietnes jaunumi

Par ERASMUS mācību mobilitātēm

 
Picture of Zane Čečiņa
Par ERASMUS mācību mobilitātēm
by Zane Čečiņa - Friday, 16 January 2015, 2:56 PM
 

Akadēmija aicina izmantot iespēju piedalīties “ERASMUS+” starptautiskajās mācību mobilitātes ar mērķi iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas – a) studijās kādā no Eiropas augstskolām, vai b) iziet praksi ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās. Izvēloties augstskolu/uzņēmumu, specialitāti, mācību laiku, – mākslā, sociālajās zinātnēs, teoloģijā, vadības zinātnēs, proti, tajā jomā, kurā jūs studējat, – mācības ārzemēs var sākties jau no šī gada 1. jūlija! Studijās – tā ir iespēja mācīties citas dalībvalsts augstskolā, iegūstot vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, kā arī topošo profesionāļu attīstību. Praksēs – tā ir iespēja gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī, palīdzēt piemēroties ES darba tirgus prasībām, attīstīt īpašas prasmes un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru, kā arī sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību. Mācību mobilitāti var izvēlēties kādā no Erasmus+ programmas 34 valstīm: ES 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija; Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice (programmā piedalās kā partnervalsts); ES kandidātvalstis – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika. Mācību ilgums Studijām – no 3 mēnešiem līdz 12 mēnešiem Praksei – no 2 mēnešiem līdz 12 mēnešiem Studējošais var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē bakalaura studiju, 2. līmeņa studiju vai maģistrantūras laikā. Izvēloties studijas ārvalstīs, tiek segti uzturēšanās izdevumi (t.sk. ceļa izdevumi) un valodas sagatavošanas izdevumi. Lūdzam interesēties Studiju daļā (Valters Dolacis, Beata Soloveja) un savu lēmumu par mācību mobilitāti paziņot līdz 13. februārim, sūtot e-pastu uz kursi@kra.lv vai zvanot 677 533 60. Augstskola apkopos informāciju par visiem, kas būs pieteikušies mācību mobilitātēm, un iesniegs kopīgi martā. Plašāka informācija pieejama Valsts Izglītības attīstības aģentūras mājaslapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/par_macibu_mobilitatem/erasmus_plus_augstskolu_studen/ Un ES mājaslapā: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm