Picture of Zane Čečiņa
Lkra svarīgie datumi 2017./2018. akadēmiskais gads II semestris
by Zane Čečiņa - Friday, 11 May 2018, 1:48 PM
 

Diplomdarbu priekšaizstāvēšana:

DIPLOMDARBU iesniegšana

31.05.2018. Diplomdarbu, bakalaura darbu un maģistra darbu iesniegšana visu programmu studentiem, kam darba aizstāvēšana paredzēta 06/2018.

Bībeles mākslas studentu skate

4.06.2018. (plkst. 12.00) Bībeles mākslas bakalaura studentu semestra darbu skate.

Diplomdarbu aizstāvēšana:

12.06.2018 Diplomdarbu, bakalaura darbu un maģistra darbu AIZSTĀVĒŠANA! (Datums tiks precizēts)

22.06.2018. IZLAIDUMS