2. Specializācijas modulis, 85KP.

2.1. Nozares bāzes zinību kursi, 56KP.