1. Teoloģijas un mākslas starpdisciplinārās pētniecības pamatmodulis, 70KP.

1.4. Valodu studijas, 10KP