1.Teoloģijas un mākslas starpdisciplinārās pētniecības pamatmodulis, 70KP.

1.3. Sakrālās mākslas teorija, 14KP.